Pocházím z Příbrami. Vystudoval jsem SPŠ v Písku a následně bakalářské studium na FAV ZČU v Plzni.
V současné době pracuji na OIKT Policie ČR.